"Stowarzyszenie Przyjaciół

Szkoły Podstawowej

im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie"

 
 
Strona główna

Organizacja Pożytku Publicznego

"Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej

im. ppor. Klemensa Wickiego 

w Pępowie"

założone zostało z inicjatywy syna naszego Patrona,

pana Bogdana Janickiego, który zmobilizował  Dyrektora, nauczycieli i członków rodziny,

by w dniu 5 grudnia 2006 roku odbyło się spotkanie założycielskie

 

"STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO

 W PĘPOWIE".

Zebraniu przewodniczył dyrektor szkoły -

mgr Ryszard Peek, a udział w nim wzięły 22 osoby.

 

Wybrany został pięcioosobowy zarząd:

Prezes:             Dorota Wicka
Zastępca:           Zenon Byczkowski
Sekretarz:          Zenona Maślanka
Skarbnik:           Renata Barzowska
Członek :           Zofia Skrzypkowska


Stowarzyszenie za podstawowe zadania przyjęło:


- Wspomaganie finansowe i rzeczowe Szkoły 

  Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego.
- Wspieranie działalności statutowej szkoły.

- Pomoc finansowa i materialna dla uczniów.
- Organizowanie i dofinansowanie zajęć 

  pozalekcyjnych.
- Organizowanie i dofinansowanie wypoczynku

  uczniów.
- Podtrzymywanie tradycji narodowej           

  i tożsamości kaszubskiej.

 

Obecny skład zarządu to:

 

Zenon Byczkowski  - prezes

Zenona Maślanka   - zastępca

Renata  Barzowska - skarbnik

Ewa Kleba         - sekretarz

Maria Byczkowska  - członek

 Nasze dane:

NUMER KRS 0000251223

 

NIP              589-18-78-390

REGON          220190645

NR KONTA     29 8345 1029 0204 6592 2000 0001

 

 Strona szkoły znajduje się pod adresem:

http://www.sppepowo.edu.pl/